سفارش تبلیغ
صبا
مایه توانگری خردمند، حکمتش و مایه عزّت وی قناعتش باشد . [امام علی علیه السلام]
به نام خدا

امواج شبکه رادیویی جوان در سراسر ایران

0 استان آذربایجان شرقی ایستگاه قافلانکوه(شهر میانه) 89 پوشش به سمت تبریز  تاکیلومتر 60 و پوشش به سمت زنجان تا کیلومتر 80
1 استان آذربایجان شرقی قزل قایا 89 -
2 استان آذربایجان شرقی کلیبر 88 -
3 استان آذربایجان شرقی خدا آفرین (صفرلو) 87.6 -
4 استان آذربایجان شرقی جلفا 89 -
5 استان آذربایجان شرقی سیه رود 88.7 -
6 استان آذربایجان شرقی شیبلی 88 -
7 استان آذربایجان شرقی آقداغ 88.3 -
8 استان آذربایجان شرقی هشترود 87.8 -
9 استان آذربایجان شرقی گلین قیه 88.9 -
10 استان آذربایجان شرقی مرند 88.5 -
11 استان آذربایجان شرقی زنوز 88.2 -
12 استان آذربایجان شرقی اسکو 87.7 -
13 استان آذربایجان شرقی گنبرف 88 -
14 استان آذربایجان شرقی آذرشهر 88.8 -
15 استان آذربایجان شرقی مراغه(قره قشون) 88 -
16 استان آذربایجان شرقی اوچ قارداش 88.4 -
17 استان آذربایجان شرقی تبریز 93/90 - 24 ساعته

18 استان آذربایجان غربی ارومیه 88.5 - 24 ساعته
19 استان آذربایجان غربی ماکو 88
20 استان آذربایجان غربی قزلجه 88.5
21 استان آذربایجان غربی ماروخان 87.8
22 استان آذربایجان غربی سیاه چشمه 88
23 استان آذربایجان غربی قره باغ 89 -
24 استان آذربایجان غربی سلماس 87.7 -
25 استان آذربایجان غربی کوه نقره 88.2 -
26 استان آذربایجان غربی مهاباد 87.8 -
27 استان آذربایجان غربی میاندوآب 87.6 -
28 استان آذربایجان غربی سردشت 88 -
29 استان آذربایجان غربی میرآباد 88 -
30 استان آذربایجان غربی پیرانشهر 89 -
31 استان آذربایجان غربی بوکان 88 -
32 استان آذربایجان غربی شاهین دژ 88 -
33 استان آذربایجان غربی تکاب 88 -
34 استان اردبیل لکوان 88.2 -
35 استان اردبیل خروسلو مغان 87.9 -
36 استان اردبیل بیله سوار 88.7 -
37 استان اردبیل پارس آباد 88.3 -
38 استان اردبیل قره آغاج تپه سی 88.7 -
39 استان اردبیل خلخال (مالانکوه) 88 -
40 استان اردبیل زرج آباد 87.7 -
41 استان اردبیل نیروهیر 88.8 -
42 استان اصفهان نطنز 88.7 -
43 استان اصفهان گلپایگان 88 -
44 استان اصفهان مارشینانه 94/90 - 24 ساعته
45 استان یلام دینارکوه 87.8 - 24 ساعته
46 استان یلام نخجیر 88.4 - 24 ساعته
47 استان یلام قلاجه 87.6 -
48 استان یلام ایوان 88 -
49 استان یلام ایلام 88 -
50 استان یلام سرآبله 88 -
51 استان یلام کبیرکوه 88.8 -
52 استان یلام تلخاب 88.3 -
53 استان یلام بدره-گچ کوبان 88 -
54 استان یلام دهلران 88.2 -
55 استان یلام میمه زرین آباد 89 -
56 استان یلام ملکشاهی 89 -
57 استان تهران کرج 88.9 -
58 استان تهران طالقان 87.7 -
59 استان تهران جماران 88/10 - 24 ساعته
60 استان تهران سایت کرج 99/10 - 24 ساعته
61 استان چهارمحال و بختیاری کارخانه قند 90/70 - 24 ساعته
62 استان خراسان شمالی شهرآباد 88.6 -
63 استان خراسان شمالی تقی قنبر (بیرجند) 101/30 ـ 24 ساعته بیرجند ،خوصف وروستاهای حومه
64 استان خراسان شمالی آخر داغ 88 -
65 استان خراسان شمالی جاجرم 88 -
66 استان خراسان شمالی روئین 88.3 -
67 استان خراسان شمالی سادات شیروان 88.7 -
68 استان خراسان رضوی ثامن الائمه 88 -
69 استان خراسان رضوی کوه سیاه سبزوار 89 -
70 استان خراسان رضوی کوه سیاه گناباد 88 -
71 استان خراسان رضوی کلات سفید 89 -
72 استان خراسان رضوی کلات نادر 89 -
73 استان خراسان رضوی کوه خواجه 88.5 -
74 استان خراسان رضوی تربت حیدریه(گدار خراسان) 87.7 -
75 استان خراسان رضوی سنگان 88.5 -
76 استان خراسان رضوی کاشمر 88.5 -
77 استان خراسان رضوی تایباد 88.5 -
78 استان خراسان رضوی شهر بابک 88.3 -
79 استان خراسان رضوی ارزنه 88.7 -
80 استان خراسان رضوی ساق 88.3 -
81 استان خراسان رضوی شهید مدرس 88.5 - 24 ساعته
82 استان خراسان رضوی دره گز 88 -
83 استان خراسان رضوی زوباران 89 -
84 استان خراسان رضوی چکنه 88.5 -
85 استان خراسان جنوبی آبیز-حاجی آباد 89 -
86 استان خراسان جنوبی آبیز-حاجی آباد 88.8 -
87 استان خراسان جنوبی سرایان 89 -
88 استان خراسان جنوبی سر چاه تازیان 88.7 -
89 استان خراسان جنوبی گدار سر بیشه 88.5 -
90 استان خراسان جنوبی درخش 89 -
91 استان خراسان جنوبی سایت جوان 88.8 -
92 استان خراسان جنوبی شوسف 88 -
93 استان خراسان جنوبی شوسف 89 -
94 استان خراسان جنوبی نهبندان 89 -
95 استان خراسان جنوبی سده برکوک 88.5 -
96 استان خراسان جنوبی قائن 88 -
97 استان خوزستان دهدز-خیبر 88 - -
98 استان خوزستان ایذه 88.5 - -
99 استان خوزستان باغملک-ریپیتر2 88.7 - -
100 استان خوزستان صیدون 87.9 - -
101 استان خوزستان پاچه کوه امیدیه 89 - -
102 استان خوزستان دزفول 88.2 - -
103 استان خوزستان آغاجاری 88.4 - -
104 استان خوزستان رامهرمز 87.8 - -
105 استان خوزستان مسجد سلیمان 88.5 - -
106 استان خوزستان گدار لندر 88.1 - -
107 استان خوزستان شوشتر-گتوند 89 - -
108 استان خوزستان خسروآباد 87.6 - -
109 استان خوزستان ده کهنه موزرم 88.7 - -
110 استان خوزستان ده آب سوراخ 89 - -
111 استان خوزستان ده سراک 88.9 - -
112 استان خوزستان هلایجان 87.7 - -
113 استان خوزستان رود زیر 88.5 - -
114 استان خوزستان سردشت 88.3 - -
115 استان خوزستان شهرک مطهری 88 - -
116 استان خوزستان بهبهان 88.8 - -
117 استان خوزستان دشت لالی 88.6 - -
118 استان خوزستان بیدرویه-شرکت نفت 88.5 - -
119 استان خوزستان قلعه رزه 88.1 - -
120 استان خوزستان شوش 88.5 - -
121 استان خوزستان چشمه علی 87.8 - -
122 استان خوزستان قلعه برون 88.5 - -
123 استان خوزستان پاگچ-کوثر 88.8 - -
124 استان خوزستان تپه اهواز 88 - 24 ساعته
125 استان زنجان طارم 87.6 -
126 استان زنجان ابهر 87.9 -
127 استان سمنان شاهرود 104/40 ـ 24 ساعته شاهرود وحومه
128 استان سمنان کوه قاسم 87.6 -
129 استان سیستان و بلوچستان زاهدان 100/10 ـ 24 ساعته زاهدان وحومه
130 استان فارس مهارلو 88 ـ 24 ساعته شهرستان شیراز وحومه
131 استان فارس خرمنکوه 89 - -
132 استان فارس گلستان 88.8 - -
133 استان فارس مالدن 88.5 - -
134 استان فارس نورآباد 88 - -
135 استان فارس کازرون 88 - -
136 استان فارس کوه کور 89 - -
137 استان فارس ارسنجان 88.4 - -
138 استان فارس اقلید 88 - -
139 استان فارس مصیری 88.4 - -
140 استان فارس نیریز 88 - -
141 استان فارس جهرم 88.5 - -
142 استان فارس مشکان 88.8 - -
143 استان فارس صغاد 88 - -
144 استان فارس سوریان 88 - -
145 استان فارس صفاشهر 88 - -
146 استان فارس دشت مرغاب 87.7 - -
147 استان فارس سیدون 88.7 - -
148 استان فارس علی آباد کمین 88 - -
149 استان فارس فراشبند 88.3 - -
150 استان فارس قندیل 89 - -
151 استان فارس سپیدان 88 - -
152 استان فارس تلمبه خانه حسنی 88.3 - -
153 استان فارس کتل 88.5 - -
154 استان فارس خان زنیان 88.8 - -
155 استان فارس قلات خانی 88 - -
156 استان فارس گراش 88.5 - -
157 استان فارس اوز 2 88.6 - -
158 استان فارس خنج 88.2 - -
159 استان فارس اشکنان 88.3 - -
160 استان فارس چاشور 88 - -
161 استان فارس خفر-کراده 87.8 - -
162 استان فارس زنجیران 88.6 - -
163 استان فارس بهجان 88.6 - -
164 استان فارس کوه سیم 87.7 - -
165 استان فارس سپیدار 88.3 - -
166 استان فارس لهراسب 88.5 - -
167 استان فارس فیروزآباد 89 - -
168 استان فارس قیر و کارزین 88.5 - -
169 استان قزوین آلتین کش 88 -
170 استان قزوین کلج 88.5 -
171 استان قزوین آبگرم 88 -
172 استان قزوین الموت 88.6 -
173 استان قزوین گرمک 87.6 -
174 استان قزوین اردبیلک 89.8 -
175 استان قزوین مراد تپه 88.2 -
176 استان قم چشمه علی 88.2 -
177 استان قم کمرکوه 88.5 -
178 استان کردستان آبیدر سنندج 88 - 24
179 استان کردستان صلوات آباد 89 - 24
180 استان کردستان مریوان 88 - 24
181 استان کردستان سروآباد 87.8 - 24
182 استان کردستان بوئین 88.5 - 24
183 استان کردستان بانه 88 - 24
184 استان کردستان سقز 88 - 24
185 استان کردستان دیوان دره 88 - 24
186 استان کردستان کامیاران 88.6 - 24
187 استان کرمان بدر (لاشکار) 93/90 - 24 ساعته
188 استان کرمانشاه کوه نوح 89 - 24 ساعته
189 استان کرمانشاه شهید نایبی 88 - 24
190 استان کرمانشاه شفیله کوه 87.6 - 24
191 استان کرمانشاه بی نهر 87.8 - 24
192 استان کرمانشاه گیلانغرب 88 - 24
193 استان کرمانشاه کانی کچینه 88.8 - 24
194 استان کرمانشاه جوانرود 88 - 24
195 استان کرمانشاه نودشه 88.5 - 24
196 استان کرمانشاه شوشمیر 88.7 - 24
197 استان کرمانشاه چشمه در اندیشه 88.9 - 24
198 استان کرمانشاه نوریاب پاوه 88 - 24
199 استان کرمانشاه مادیانکوه سنقر 88 - 24
200 استان کرمانشاه چغاسعید 87.8 - 24
201 استان کرمانشاه صحنه-منبع آب 89 - 24
202 استان کرمانشاه تپه کرمانشاه 88 - 24
203 استان کهکیلویه و بویراحمد یاسوج 99/40 - 24 ساعته
204 استان گلستان کردکوی (دار زنو) 103/60 - 24 ساعته
205 استان گلستان گرگان 88.3 -
206 استان گلستان آق قلا 89 -
207 استان گلستان مراوه تپه-دشت ساری- قمیش 88.9 -
208 استان گلستان دشت شاد 88.8 -
209 استان گیلان سیاه مزکی 88.6 -
210 استان گیلان اسالم-چابکسر 89 -
211 استان گیلان املش 88 -
212 استان گیلان جنگ سرا 88.8 -
213 استان گیلان کجید 88.7 -
214 استان گیلان پلام 88.6 -
215 استان گیلان رحیم آباد-رودسر 88.2 -
216 استان گیلان رودبار 88.7 -
217 استان گیلان منجیل 89 -
218 استان گیلان لوشان 87.8 -
219 استان گیلان زیباکنار 91/30 - 24 ساعته
220 استان لرستان رازان 100/10 ـ 24 ساعته بروجرد وحومه ،بخشی از درود
221 استان لرستان ملاوی 88.3 -
222 استان لرستان پلدختر 88 -
223 استان لرستان رومشکان 87.6 -
224 استان لرستان کراب 88.1 -
225 استان مازندران زیراب 88.5 -
226 استان مازندران پل سفید 89 -
227 استان مازندران دهستان لارما 88.9 -
228 استان مازندران آمل-بابل-نور-فریدونکنار 88 -
229 استان مازندران کلاردشت 88 -
230 استان مازندران مرزن آباد 89 -
231 استان مازندران رامسر-چالوس-نمک آبرود-تنکابن-عباس آباد-نشتارود 88.5 -
232 استان مازندران آلاشت 87.6 -
233 استان مازندران کیاسر 88.7 -
234 استان مازندران علی آباد 88.7 -
235 استان مازندران توسکستان 88.6
236 استان مازندران سوردار 105/7 ـ 24 ساعته تمام شهرهای ساحلی ازنوشهرتا بهشهر
237 استان مرکزی کوه پناه 87.8 - 24 ساعته
238 استان مرکزی الویر 88.6
239 استان مرکزی آستانه 88.5
240 استان مرکزی هفته عمارت 89
241 استان مرکزی شازند 88
242 استان مرکزی محلات 89
243 استان مرکزی نراق 87.6
244 استان مرکزی روانج 88.2
245 استان مرکزی ورچه 88.5
246 استان مرکزی جوشقان 88.5
247 استان مرکزی آشتیان 88.7
248 استان مرکزی ساوه 88.2
249 استان مرکزی نوبران 88.7
250 استان مرکزی بالغلو 88.3
251 استان هرمزگان گنو 94/20 - 24 ساعته
252 استان همدان بارابند 90 ـ 24 ساعته همدان ،بهار ، رزن ، کبوترآهنگ ، نائین
253 استان همدان کنگاور 88.5
254 استان همدان قروه 88
255 استان همدان رادیو دهگلان 88.8
256 استان همدان همدان 88
257 استان همدان کبودرآهنگ 88.6
258 استان همدان گل تپه 87.7
259 استان همدان ازندریان 87.7
260 استان همدان جوکار 88.7
261 استان همدان ملایر 88
262 استان همدان زنگنه 88.3
263 استان همدان تویسرکان 88
264 استان همدان اشتران 87.7
265 استان همدان اسدآباد 88
266 استان همدان لامیان 88.2
267 استان همدان فرسفج 89
268 استان همدان سوتلق 88.3
269 استان یزد حاجی آباد 94/70 - 24 ساعته
270 استان یزد نیر 101/50

نکته: اگر شنونده شبکه جوان رادیو هستید و به این شبکه علاقه دارید میتوانید فاصله پوششی موج این شبکه را در شهر خود با شهرهای مجاور را ذکر کنید.

 مطالب مرتبط: جدول پخش برنامه های رادیو جوان در اسفند ماه 90 ، فرکانس رادیو جوان در سراسر ایران ، www.javanefestival.irنظرات دیگران: نظر محمود عراقی ::: شنبه 90/12/27::: ساعت 12:31 عصر

لیست کل یادداشت های این وبلاگ

>> بازدیدهای وبلاگ <<
بازدید امروز: 142
بازدید دیروز: 76
کل بازدید :745203

>>امکانات این وبلاگ<<

وب خوان این وبلاگ

پروفایل این وبلاگ

عناوین مطالب بایگانی نشده

لینکستان این وبلاگ

خانه

راهنمای استفاده از این وبلاگ

دانلود برنامه های رادیو جوان

عناوین مطالب بایگانی شده

قوانین این وبلاگ

بخش متخلفین


>>نظر سنجی<<

پخش اینترنتی  زنده رادیو

پخش زنده ی رادیو جوان ورود به سایت رادیو جوان

پخش زنده ی رادیو قرآن ورود به سایت رادیو قرآن

پخش زنده ی رادیو معارف ورود به سایت رادیو معارف

پخش زنده ی رادیو ایران ورود به سایت رادیو ایران

پخش زنده ی رادیو صدای آشنا کانال اروپا ورود به سایت رادیو صدای آشنا

پخش زنده ی رادیو صدای آشنا کانال آمریکا ورود به سایت رادیو صدای آشنا

پخش زنده ی رادیو صدای آشنا کانال آسیا ورود به سایت رادیو صدای آشنا

پخش زنده ی رادیو پیام ورود به سایت رادیو پیام

پخش زنده ی رادیو گفتگو ورود به سایت رادیو گفتگو

پخش زنده ی رادیو فرهنگ ورود به سایت رادیو فرهنگ

پخش زنده ی رادیو تجارت ورود به سایت رادیو تجارت

پخش زنده ی رادیو ندای اسلام ورود به سایت رادیو ندای اسلام

پخش زنده ی رادیو ورزش ورود به سایت رادیو ورزش

پخش زنده ی رادیو سلامت ورود به سایت رادیو سلامت


>پخش زنده رادیو استانی<

پخش زنده ی رادیو اصفهانپخش زنده ی رادیو اردبیلپخش زنده ی رادیو اراکپخش زنده ی رادیو ارومیهپخش زنده ی رادیو ایلامپخش زنده ی رادیو اهوازپخش زنده ی رادیو تهرانپخش زنده ی رادیو بوشهرپخش زنده ی رادیو بجنوردپخش زنده ی رادیو زاهدانپخش زنده ی رادیو رشتپخش زنده ی رادیو خرم ابادپخش زنده ی رادیو سنندجپخش زنده ی رادیو ساریپخش زنده ی رادیو زنجانپخش زنده ی رادیو قزوینپخش زنده ی رادیو شیرازپخش زنده ی رادیو شهرکردپخش زنده ی رادیو مشهدپخش زنده ی رادیو کرمانشاهپخش زنده ی رادیو قمپخش زنده ی رادیو یاسوجپخش زنده ی رادیو همدانپخش زنده ی رادیو مهابادپخش زنده ی رادیو یزدپخش زنده ی رادیو سمنانپخش زنده ی رادیو خراسان جنوبیپخش زنده ی رادیو کرمانپخش زنده ی رادیو گلستانپخش زنده ی رادیو بوشهرپخش زنده ی رادیو البرز


>> درباره خودم <<
محمود عراقی
اینجا محمودعراقی مینویسد و نقد میکند وگاهی نقل میکند وبه قول یک گوینده خوب گاهی غر هم میزند،میگویداگر این فعالیت در راستای ترویج فرهنگ عاشورا و انتظارفرج و مقابله با جنگ نرم دشمنان اسلام و نظام و به عنوان سرباز سایبری آقا باشد همه اش عبادت است ،عاشق رادیو است،میگوید از دوران کودکی رادیو گوش میداد و کودکی اش روی موج AM گذشت و نمیدانست موج FM هم وجود دارد چون رادیو جیبی اش فقط موج AM را داشت. از سال 84 به صورت اتفاقی موج FM را پیدا کرد و بر اساس کیفیت خوب صدا و کیفیت خوب برنامه ها کلی شگفت زده شد و رادیو جوان را پیدا کرد.از آن زمان به بعد تمام وقت شنونده شبکه رادیویی جوان شد و در یکم اسفندماه سال 1390 به عنوان شنونده منتخب رادیو جوان معرفی شد و در 28 خردادسال 1391 افتخار داشت سایت رادیو جوان را افتتاح کند، میگوید رادیو تنها رسانه ای است که به مخاطب احترام میگذارد ،گاهی وقت ها به آینده ی رادیو خوش بین نمی شود و میگوید ممکن است رادیو در دنیای دیجیتال آینده گم شود، علیرغم تصور خیلی ها اصلا علاقه ای به کار در رادیو ندارد چون معتقد است شنونده حرفه ای رادیو بودن و کارمندرادیو جدا از یکدیگر هستند،اما اگر روزی چرخه روزگار چرخید و افتاد وسط رادیو دوست دارد سردبیر باشدمیگوید هدف(به کسر ف) رادیو قرآن و معارف است ، معتقد است رادیو جوان هر روز در حال شکوفایی و پیشرفت است، از رادیو جوان فعلا برنامه های چهل تیکه/با من حرف بزن/دوشنبه ها با شما/فکری از جنس بلور/ پلاسما / کافه رادیو/ واژه ها / آهای دلای با وضو/ بعضی از اینجا شب نیست ها / صدای شکفتن / صبح دانش / کسی صدام میزنه / معمولی نیست / من و جوان / یک سبد ترانه / سبقت آزاد / شنیده میشوید / پاتوق شبانه / بند کفشتو محکم کن/ الفبای جوانی/ آتش پنهان / در کوچه آفتاب / آبی تر ازسپید را دوست دارد و از میان گویندگان آقا، طوفان مهردادیان و از خانمها مریم واعظ پور/ مهرگان سوادکوهی / زهره هاشمی / لاله اکبری / خانم جعفرپور و خانم توکل را اختصاصا دوست دارد و از سردبیرها حامد مرادیان و شهاب نادری و مجتبی امیری و نرگس فتحی و وحید یامین پور را دوست دارد

>> پیوندهای روزانه <<

>>لوگوی وبلاگ من<<
به نام خدا

>>لینک دوستان<<

>>لوگوی دوستان<<

>>هدیه وبلاگ<<

>>آرشیو شده ها<<

>>اشتراک در خبرنامه<<
 

>>آمار وبلاگ<<

>>رتبه ی وبلاگ<<

>>طراح قالب<<
تحلیل آمار سایت و وبلاگ